Počela sanacija puta Bogošići – Podvinci

Nastavljaju se radovi na sanacijama, rekonstrukcijama i asfaltiranju puteva na području grada Visoko, a danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju puta Bogošići – Podvinci. Ugovoreni radovi nakon provedene e-aukcije iznose 82.000 KM.