Počela sanacija puta u naselju Taukčići, MZ Kula Banjer

Programom kapitalnih ulaganja Grada Visoko predviđena su sredstva za sanaciju i održavanje lokalnog puta u naselju Taukčići, Mjesna zajednica Kula Banjer.

U posao je uveden i izvođač radova, dok je ugovorena vrijednost radova na sanaciji i održavanju ovog puta 49.963,21 KM sa PDV-om.