Počeli radovi na rekonstrukciji puteva u naselju Kula Banjer


Ulaskom izvođača radova i prvom fazom, danas su započeli radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dvije dionice puta u naselju Kula Banjer. 
Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena iz budžeta Grada Visoko u iznosu od 49.778,82 KM sa PDV-om, a izvođač radova je firma „Ado Trans“.
Također, u budžetu Grada Visoko u Programima kapitalnih ulaganja za 2022. godinu odobrena su i dodatna sredstva za MZ Kula Banjer i to za sanaciju i održavanje lokalnog puta na Kula Banjeru u iznosu 100.000,00 KM i sanaciju i održavanje lokalnog puta u naselju Taukčići u iznosu 25.000,00 KM. U toku je priprema tehničke specifikacije za raspisivanje tendera.