Počeli radovi na sanaciji krova Doma zdravlja Visoko

Uvođenjem izvođača radova i izlaskom nadzora počeli su radovi na sanaciji prohodnog krova na zgradi JU „Dom zdravlja“ Visoko. Riječ je o programu povećanja energetske efikasnosti kojeg je donio gradonačelnik uz saglasnost Gradskog vijeća, a sredstva su osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog kantona. Vrijednost ugovorenih radova je 191.779,38 KM sa PDV-om, a izvođač radova je firma „BK gradnja“ d.o.o Zenica.

Uporedo sa radovima na sanaciji krova na zgradi Doma zdravlja, u unutrašnjosti su u toku molerski radovi i krečenje svih prostorija, dok je u prethodnom periodu urađena i vanjska fasada na zgradi.

Pored ovih radova proteklih dana direktor JU „Dom zdravlja“ dr. Zlatko Handžić je u Gradskoj upravi Visoko potpisao sporazum kojim se odobravaju sredstva za sufinansiranje rada hitne medicinske pomoći u iznosu od 47.000 KM, transfer za plaćanje usluga specijaliste urologa i ortopeda u iznosu od 20.000 KM, te transfer za plaćanje kirije u područnoj ambulanti Porječani u iznosu od 11.000 KM.

Sve pomenuto je nastavak napora da se ova javna ustanova vrati u normalno stanje, da se poboljšaju uslovi rada zaposlenika, ali i boravka i pružanja usluga za korisnike, a u te namjere je samo u protekloj godini izdvojeno skoro milion KM od strane Gradske uprave i visočkih privrednika, dok se ulaganja nastavljaju i u ovoj godini.