Počinje sanacija puta od Gračanice prema Goruši 

Uvođenjem izvođača radova počeli su radovi na projektu „Sanacija i održavanje lokalnog puta Gračanica prema Goruši“. U pitanju je projekat iz Kapitalnih ulaganja kojim će biti riješena i sanirana dionica puta od Gračanice, pa sve do Goruše. Izvođač radova na ovom projektu je firma „ADO-TRANS“ d.o.o. Visoko, dok vrijednost projekta iznosi 475.664,67 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 30 dana od dana uvođenja u radove.