Počinju pripreme za izradu Monografije „Visoko 1992. – 1995.“

Gradonačelnik Mirza Ganić je održao sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja, tačnije sa Koordinacijom boračkih udruženja Visokog, kao i predstavnicima udruženja šehida i poginulih boraca, a povod je izrada Monografije „Visoko 1992. – 1995.“ na koju se čeka dugi niz godina, kao i izrada Monografije „Teufik Tufo Buza“. Na sastanku je odlučeno da se oformi Koordinaciono tijelo koje će sačinjavati predstavnici Gradske uprave i Koordinacije boračkih udruženja, a koje će rukovoditi pripremama za izradu ove značajne knjige. Gradonačelnik je kazao kako će finansijska sredstva za izradu monografije biti obezbijeđena, te kako je riječ o važnoj monografiji koja je potrebna ovom gradu i na kojoj će biti potrebne možda i godine rada.