Postavljeni zaštitni gabioni u Prijekom i Čekrekčijama

Nakon posljednjih poplava koje su se desile prošle godine i u kojima je zabilježena materijalna šteta, te nakon obilaska poplavljenih područja, gradonačelnik Mirza Ganić je obećao da će nadležne službe locirati kritične tačke na rijekama Bosni i Fojnici, te da će se u budućnosti djelovati preventivno, kako ne bi dolazilo do plavljenja, posebno u naseljima Prijeko i Čekrekčije, gdje su takve pojave stalne posljednjih godina. Radeći na rješavanju ovog problema nabavljeni su gabioni, koji su danas postavljeni na lokacijama u Prijekom i Čekrekčijama. – Nakon prošlih poplava odredili smo kritične tačke, pokrenuli izradu tehničke specifikacije, kako bismo što brže i efikasnije djelovali, te smo se odlučili za nabavku gabiona, dužine 2 metra i visine od jednog metra, koji će biti napunjeni pijeskom, i time ćemo napraviti odbrambene zidove i nasipe u Prijekom i Čekrekčijama. Stid me je u ime svih onih koji su svake godine obilazili naše građane koji su stradali u poplavama, a nisu ništa poduzimali. Mi svojim radom pokazujemo da smo konkretni, tako da smo

odmah nabavili gabione u vrijednosti od 60.000 KM, te poduzeli na vrijeme dostupne preventivne mjere. Znamo da su u Prijekom vreće visine pola metra spašavale od prodora vode prema kućama, te se nadamo da ćemo ovim zidovima uspjeti značajnije sačuvati materijalna dobra naših sugrađana. – kazao je gradonačelnik Ganić. Pored ovih radova u proteklom periodu je urađeno produbljivanje korita rijeke Bosne u Čekrekčijama, a u narednom periodu će biti urađeno i produbljivanje korita rijeke Fojnice, sve s ciljem da se što više smanji rizik od izlijevanja rijeka i poplava.