Povodom komentara na društvenim mrežama: U JU „Dom zdravlja“ uvijek ima medicinskog kisika za potrebe pacijenata

Povodom napisa na društvenim mrežama o potrebi za iznajmljivanjem boca sa kisikom, a radi objektivnog informiranja, obavještavamo javnost da u JU „Dom zdravlja“ Visoko u svakom trenutku ima dovoljno medicinskog kisika za potrebe naših pacijenata i da ni u jednom momentu u našoj Ustanovi nije bilo problema sa nabavkom, niti je bilo nedostatka medicinskog kisika.

JU “Dom zdravlja” Visoko