Poziv za učešće na izložbeno-prodajnom sajmu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom 2022.”

Obavještavamo sve registrovane poljoprivredne proizvođače, proizvođače prehrambenih proizvoda, kompanije iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, udruženja građana, zadruge i ostale zainteresovane subjekte iz oblasti poljoprivredno prehrambene proizvodnje  da će se  26. i 27.09.2022. godine (ponedjeljak, utorak) održati 16. Izložbeno-prodajni sajam poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “JESEN U VISOKOM” u organizaciji Grada Visoko i JU Centar za kulturu, sport i informisanje.

Svečano otvaranje Sajma predviđeno je za dan 26.09.2022.godine u 11,00 sati.

Pozivamo Vas da učestvujete na Sajmu sa Vašim izložbeno-prodajnim programom, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 032 732 546, 032 732 512 ili na e-mail adresu: 

 e-salter@visoko.gov.ba

CIJENE IZLOŽBENO PRODAJNIH MJESTA ZA PERIOD  26.-27.09.2022. godine

1ŠTAND/box SA PRODAJNIM PULTOM (3,00 x,2,50m)                 KM          60,00
2ŠTAND SA PRODAJNIM PULTOM (3,00 x,2,50m) I RASHLADNOM VITRINOM   KM         100,00
3RASKLOPIVI DRVENI ŠTAND SA PULTOM (2,50 x,1,00m)                  KM         40,00

Obavezno u zahtjevu naznačiti tačan naziv gore pomenutih prodajnih mjesta

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU

Pravna lica: uz popunjen zahtjev dostavljaju, uplatnicu sa naznačenim prodajnim mjestom, kopiju ID i PDV broja ukoliko je u PDV sistemu. Zahtjev se dostavlja lično na protokol nadležne Službe ili skenirano na e-salter@visoko.gov.ba

Fizička lica uz popunjen zahtjev dostavljaju, uplatnicu sa naznačenim prodajnim mjestom, kopiju lične karte i  CIPS potvrdu. Zahtjev se dostavlja lično na protokol nadležne Službe ili skenirano na e-salter@visoko.gov.ba

INSTRUKCIJE ZA UPLATU:

Svrha doznake: UČEŠĆE NA SAJMU “JESEN U VISOKOM” 2022.

Primalac: GRAD VISOKO

Račun: 1990470004018370

Iznos za uplatu: (zavisno od odabrane opreme/boxa)

Vrsta prihoda: 722 613

Općina:  098

PRIJAVA ZA SPONZORE SAJMA

Također obavještavamo sve zainteresovane privredne subjekte koji žele biti “Zlatni sponzor” sajma da u sklopu prijavnog obrazca naznače zainteresovanost, a sve ostale informacije vezane za sponzorstvo i benefite koje ostvaruju kao Zlatni sponzor mogu dobiti na na telefone: 032 732 546, 032 732 512 ili na e-mail adresu:  e-salter@visoko.gov.ba

Zlatni sponzor osigurava prodajni prostor u centralnom dijelu izložbeno prodajnog prostora (parket dvorana) od 7,5 m2 sa dva boxa i medijsku promociju prije i tokom održavanja sajma, istaknuti logo firme na plakatima i svim sajamskim materijalima.

Pozivamo sva zainteresovana lica da na vrijeme podnesu zahtjeve, obzirom na veliko interesovanje za učešće na sajmu, zahtjevi poslije krajnjeg roka se neće razmatrati.

Rok do kojeg se zaprimaju zahtjevi je 16.09.2022. godine do 16:00h

PRIJAVNI LIST