Predavanje u organizaciji Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

U Organizaciji Zdravstvenog savjeta Grada Visoko dana 19.12.2022. godine sa početkom u 18h u Kulturnom centru „Altindag“, održat će se predavanje na temu: „Preventivni program ranog otkrivanja promjena na dojkama“.

Predavač: Dr. Lemeš Muvedeta.

Ovim putem pozivamo zainteresovana lica da prisustvuju navedenom predavanju.