Predstavnici Airsoft kluba “S.C.A.R” na sastanku sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem

Predstavnici Airsoft kluba „S.C.A.R“ Visoko danas su bili gosti u Gradskoj upravi Visoko, te održali sastanak sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem. Tema sastanka je bilo uključivanje dijelova ovog tima u Službu Civilne zaštite Visoko, ali i projekti, kao i problemi s kojima se suočavaju.

 

Prema riječima članova dvije godine su čekali da bi mogli u punom kapacitetu da se stave na raspolaganje lokalnoj zajednici, a danas „S.C.A.R“  ima oformljen i dobrovoljni, interventni tim, koji se sastoji od inžinjerskog i interventnog tima.

 

Bila je ovo prilika da me članovi kluba upoznaju sa svojim radom, posebno segmentom koji se ne tiče direktno kluba, već ovim dijelom kroz koji žele da budu aktivni u lokalnoj zajednici. Razgovarali smo o problemu s prostorijama koji imaju, ali i uključivanju dijelova ove grupe u Službu Civilne zaštite našeg grada, gdje bi se stavili na raspolaganje i bili od koristi našoj lokalnoj zajednici. – kazao je gradonačelnik.

 

Pored problema s prostorijama koji bi u narednom vremenskom periodu trebao da bude riješen, radit će se i na opremanju, pronalasku adekvatne lokacije za treninge i pripreme, ali i edukaciji i obukama članova „S.C.A.R-a“. U dogovoru sa gradonačelnikom i pomoćnikom gradonačelnika Edinom Smajlovićem dogovoreno je i da se u narednom periodu organizuje i zajednička pokazna vježba, na kojoj bi učestvovale sve jedinice i grupe koje se nalaze u sklopu Štaba Civilne zaštite, te na kojoj bi se pokazale vještine i znanja u različitim nepogodama i nesrećama.