Predstavnici mjesnih zajednica Liješeva i Stari grad na sastanku u Gradskoj upravi

Gradonačelnik Mirza Ganić sa svojim pomoćnicima i saradnicima, kao i direktorima i predstavnicima JKP „Visoko“, JP „Ekoenergija“, Centra za socijalni rad i Policijske stanice Visoko, održat će u narednim danima sastanke sa predsjednicima i predstavnicima svih mjesnih zajednica sa područja grada Visoko.
Održani su sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica Liješeva i Stari grad. Kako naglašava gradonačelnik Ganić ova praksa bi trebala postati redovna, te da se barem dva puta godišnje organizuju ovakvi sastanci na kojima bi predstavnici mjesnih zajednica upoznali Gradsku upravu Visoko sa problemima i aktuelnostima, a s druge strane bi se stvorila koordinacija i bolja komunikacija između mjesnih zajednica i službi Grada Visoko, ali i javnih ustanova i preduzeća.

U Mjesnoj zajednici Liješeva ostalo je nekoliko projekata koji bi u narednom periodu trebalo da budu realizovani, a tu se prije svega misli na izgradnju stadiona, za koji su potrebne urbanistička i građevinska dozvola. Potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju za rasvjetu, pošto je ostalo nekih 30% mjesne zajednice koji nije pokriven javnom rasvjetom. Razgovarano je i o putu u naselju Galići, koje je povratničko naselje, pa je dogovoreno da se s ovim projektom ide prema višim nivoima vlasti. Ostaje i rješenje odvoda oborinskih voda u naselju Luke.

U Mjesnoj zajednici Stari grad, prema riječima članova savjeta ove mjesne zajednice, u infrastrukturu se godinama ništa nije ulagalo, i iako je riječ o gradskoj mjesnoj zajednici, ovaj centralni dio grada je u dosta zapuštenom stanju. Istaknuti su veliki problemi sa psima lutalicama, ali i napuštenim psima, dok velike probleme u ovoj mjesnoj zajednici imaju sa sigurnosno bezbjedonosnom situacijom, na što je skrenuta posebna pažnja od strane predstavnika PU Visoko.  Na području mjesne zajednice postoji i nekoliko divljih deponija, a razgovarano je i o putu prema Visočici, odnosno Bosanskoj piramidi Sunca, koji je u jako lošem stanju i koji bi u narednoj godini trebalo da se projektuje. U ovoj godini bit će realizovana I faza sanacije ulice Novobrdska za koju postoji potpisan ugovor s izvođačem radova u iznosu od 50.000KM, ali i pokrenuta nova tenderska procedura za dodatnih 50.000 KM  za II fazu u ulici Novobrdska. Također, za sanaciju udarnih rupa u mjesnoj zajednici odobreno je 50.000 KM i u fazi je priprema za raspisivanje tendera. Pored pomenutog planirana je sanacija i klizišta u ulici Rašidovića za što je predviđeno 85.655,00KM. 

Gradonačelnik je pozvao sve predstavnike mjesnih zajednica da se aktivno uključe prilikom realizacije projekata, te da na terenu prate tok i dinamiku radova.
Sve mjesne zajednice će biti informisane o javnoj rasvjeti koja je u sistemu plaćanja, a uskoro će biti raspisan tender i za održavanje same rasvjete. Gradonačelnik je naglasio i kako će se u budućem periodu pokušati aplicirati na velike, kapitalne projekte, čime bi se umanjilo djelomično rješavanje velikih problema na području grada Visoko i čime bi bili realizovani veliki i vrijedni projekti.
Sekretar Gradskog vijeća Grada Visoko Zekija Omerbegović je informisala predstavnike mjesnih zajednica o usvajanju Statuta Grada Visoko, te pripremu i za usvajanje statuta mjesnih zajednica.
Početkom proljeća planirana je i velika akcija čišćenja kompletnog grada, pa su pozvani i predstavnici mjesnih zajednica da se zajednički sa javnim preduzećima uključe u ovaj projekat uređenja našeg grada.
Sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica bit će nastavljeni i u narednim danima, a planirano je da budu održani sa svih 26 mjesnih zajednica sa područja grada Visoko.