Preliminarna lista kandidata za stipendije

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je sačinila konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.
Konačna preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 25.04.2022. godine.
U skladu sa konkursnom procedurom, Konačna preliminarna lista se dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.

LISTA KANDIDATA