Preliminarne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja grada Visoko za školsku 2022/2023. godinu, Komisija je izvršila rangiranje i sačinila Preliminarne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike za školsku 2022/2023. godinu.

Preliminarne liste mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 27.02.2023. godine.

PRELIMINARNA LISTA OSNOVNE ŠKOLE

PRELIMINARNA LISTA SREDNJE ŠKOLE