Preventivne mjere za odbranu od poplava u Prijekom i Čekrekčijama

U toku je isporuka betonskih gabiona u naselja Prijeko i Čekrekčije, a koji su nabavljeni u cilju poduzimanja preventivnih mjera za odbranu od izlijevanja rijeka na ovim kritičnim tačkama.

Pored postavljanja gabiona na ovim lokacijama izvršit će se i izvlačenje pjeskovitog nanosa u cilju produbljivanja korita rijeka Bosne i Fojnice.

Podsjećamo, svake godine prilikom obilnijih kiša dolazi do izlijevanja rijeke Bosne na regionalni put u naselju Čekrekčije, kao i rijeke Fojnice u naselju Prijeko. Ovim aktivnostima nastoji se podići nivo obaloutvrde, a sve u cilju zaštite naših građana.