Pri samom kraju radovi na još jednoj fazi dogradnje rezervoara Kula Banjer

U okviru Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, čiji je projektant Zavod za vodoprivredu, u toku su završni radovi na još jednoj fazi dogradnje rezervoara Kula Banjer. izvođač samih radova je firma „AGI“ Konjic, ugovorena vrijednost radova je 170.820 KM, a sredstva su obezbijeđena po Ugovoru o prijenosu sredstava između Grada Visoko i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, iz sredstava vodnih naknada.