Pri samom kraju radovi na OŠ „Safvet-beg Bašagić” u Visokom

Realizacija projekta energetske efikasnosti na Osnovnoj školi “Safvet-beg Bašagić” u Visokom u završnoj je fazi. Što se tiče samih radova urađena je termoizolacija fasadnih zidova, termoizolacija stropa prema tavanu na objektima škole i sportske dvorane, zamjena postojeće stolarije i/ili bravarije, a unaprijeđen je i sistem centralnog grijanja, odnosno urađena je zamjena kotla i energenta (pelet), te je djelomično urađena i zamjena rasvjetnih tijela.

Ukupni iznos investicije je 410.958,00 KM, a očekivana godišnja ušteda energije je 307.044 kWh/god.

Cilj projekta je ušteda energije, unapređenje uslova za izvođenje nastave, urbano uređenje objekata, kao i smanjenje zagađenja zraka koje je u Visokom posebno izraženo.

Podsjećamo Vlada ZDK na čelu s tadašnjim premijerom Mirzom Ganićem i ministrom Spahijom Kozlićem, krenula je u realizaciju projekata energetske efikasnosti, a vrijednost investicije je blizu 11 miliona KM za obrazovne ustanove sa područja kantona.

Obećano se realizuje!