Privremena zabrana saobraćaja na dionici od džamije Donje Moštre do željezničke pruge

Uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na dijelu saobraćajnice lokalnog puta od džamije u Donjem Moštru do željezničke pruge, dana 25.09.2022.godine (ponedjeljak) do završetka planiranih radova. Za vrijeme trajanja privremene zabrane saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce – lokalna saobraćajnica Mulići – Porječani i lokalna saobraćajnica od džamije Donje Moštre – Gornje Moštre.

Zadužuje se izvođač radova „Mušinbegović gradnja“ d.o.o Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na navedene lokacije, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba.

Obrazloženje:

Privremena zabrana i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova u okviru Projekta „Sanacija i uređenje lokalnog puta od džamije u Donjem Moštru do željezničke pruge“ na osnovu Ugovora zaključenog između Grada Visoko i „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko broj: 01/1-02-1336/22 od 02.09.2022.godine.