Privremena zabrana saobraćaja na dionici puta Mulići – Porječani

Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora–Sanacija i rehabilitacija postojećeg puta Mulići prema Porječanima, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na dionici puta Mulići–Porječani u periodu od 17.10.2023. godine do 19.10.2023. godine.

U periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac Porječani–Moštre.

Zadužuje se ”Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji radova, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07).