Projekat javne rasvjete u Donjem Moštru

Realizovan je projekat osvjetljenja u Donjem Moštru, a nakon radova nova rasvjeta je postavljena na putu prema OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, kao i prema Ambulanti porodične medicine u Donjem Moštru.