Projekat „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“

U periodu od 02.03. do 02.05.2022.godine u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici u Federaciji BiH na teritoriji grada Visoko će biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će na području FBiH provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina BiH prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.

Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.