Projekat „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“

U periodu od 1.10. do 22.10.2021.godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) na teritoriji Grada Visoko će biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta  „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici u Federaciji BiH.

Anketiranje će na području Federacije BiH provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina BiH prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.

Napominjemo da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.