Projekti razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede

Obavještavaju se  poslovni subjekti koji se bave otkupom,doradom,pakovanjem i prometom proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju da je raspisan javni poziv za dostavljanje izjave o zainteresovanosti za učešće u Projektu razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Projekti se realizuju na način da se odobreni  poslovni plan koji uključuje i kooperante finansira na slijedeći naćin:

Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) iznosom do 40%, Gradska uprava  10%, korisnik  do 50%.

Realizaciju projekata vrši Ured za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstvo.

Obrazac o zainteresovanosti se može preuzeti putem e-mail adrese : e.mulahusic@fmpvspcu.ba ili portala https://fmpvspcu.ba/javni -pozivi/