Provođenje ankete o prihodima i uslovima života u BiH 2023.

U periodu od 20.05.2023. do 30.06.2023.godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja za 2023.godinu na teritoriji cijele BiH bit će provedeno anketiranje domaćinstava za istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2023.

Anketiranje na području FBiH obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u BiH provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima i na području grada Visoko.