Radovi na dogradnji rezervoara Kula Banjer

U okviru Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, čiji je projektant Zavod za vodoprivredu, trenutno se obavljaju radovi na dogradnji rezervoara Kula Banjer. Izvođač je u radove uveden 17.02.2022.godine, rok za izvođenje radova je 90 dana, a izvođač samih radova je firma „AGI“ Konjic.

Ugovorena vrijednost radova je 170.820 KM, a sredstva su obezbijeđena po Ugovoru o prijenosu sredstava između Grada Visoko i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, iz sredstava vodnih naknada.