Radovi na sanaciji puta u Starim Kološićima

U toku su radovi na sanaciji i održavanju lokalnog puta Kološići – Stari Kološići. Nakon pripremnih radova u narednim danima se očekuje i asfaltiranje ovog puta.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 99.999,90 KM sa PDV-om.