Rang lista projekata za finansiranje/sufinansiranje od strane Grada

Okončan je postupak Javnog poziva organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će finansirati / sufinansirati Grad Visoko u 2023. godini.

Komisija za ocjenu pristiglih prijava pregledala je pristigle prijave i sačinila rang listu organizacija civilnog društva / nevladinih organizacija za finansiranje / sufinansiranje u 2023. godini.

Rang lista: