Ratni komandant i zamjenik ministra odbrane Sead Jusić kod gradonačelnika Mirze Ganića

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić u utorak 6.jula 2021.godine u svom kabinetu je ugostio ratnog komandanta 505.viteške bužimske brigade i današnjeg zamjenika ministra odbrane za politiku i planove, Seada Jusića.

Jedan od povoda za ovaj posjet je i drugo izdanje knjige „Breza – 94 bužimska bosanska bitka“ čiji je autor upravo ratni komandant Sead Jusić.

„Ovaj posjet je poslužio i da razgovaramo o knjizi, ali i bitkama Armije RBiH i pobjedama koje je važno ispričati. Dogovorili smo da u narednom periodu zajedno sa Centrom za kulturu, sport i informisanje organizujemo promociju ove važne knjige u našem gradu, kako bi se naši sugrađani upoznali sa akcijama Armije RBiH koje su vođene širom naše države.“ – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

„Kako je proteklo više od dvadeset godina od naših viteških dana iz ljeta 1994.godine, smatram da je naš dug prema saborcima koji su dali svoje živote pri slamanju jedne od najvećih ofanziva zločinačke horde ratnog zločinca Ratka Mladića na slobodni Bihaćki okrug, ostaviti živo svjedočenje i njihovoj i našoj djeci, a kao sjećanje na njihove očeve i narod Bužima i Bihaćkog okruga koji položiše živote za slobodu i opstanak jedine nam države BiH“ – kazuje u uvodu knjige autor Sead Jusić.

O ovoj izuzetno značajnoj knjizi svoju mišljenje je dao i prof.dr.Selmo Cikotić. „Sead Jusić, kao autor, za razliku od velikog broja drugih autora, nije pisao knjigu o sebi. On je napisao knjigu o bužimski herojima, o  njihovoj riješenosti, idejnosti, borbenosti i hrabrosti, koji su u značajnoj mjeri doprinijeli uspjesima 5.korpusa ARBiH, odnosno odbrani Republike Bosne i Hercegovine u cjelini. Iako knjiga daje opis i nekih drugih dejstava i događaja, najveća vrijednost knjige je upravo u opisu načina na koji je slomljena velika i moćna protivnička napadna operacija, i to snagama 505.vmtbr ARBiH, koje se ni po kakvim kvantitativnim elementima moći nisu mogle komparirati sa napadačem. Kako kvantitativna dimenzija međusobnog odnosa snaga nije bila komparativna, Mladić je svoje generale, komandante i vojnike hrabrio mišljenjem da je komparacija kvaliteta suprotstavljenih snaga još besmislenija. Rat je, po svojoj suštini, sukob suprotstavljenih volja. Zato ljudska, komandantska i liderska pozicija imaju centralnu ulogu u ratu. Bitke se obično niti gube niti dobijaju na bojnom polju, već u glavama komandanata. Ova knjiga to na očigledan način pokazuje.“