Redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko u utorak 28.02.2023.godine

Danas je u Maloj sali Gradske uprave Visoko održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko. Na sjednici je utvrđen termin naredne, 25.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, kao i tačke o kojima će raspravljati vijećnici. 25.redovna sjednica GV Visoko bit će održana u utorak 28.02.2023. godine samo početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko.

TAČKE DNEVNOG REDA:     

1.   Izvod iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Prijedlog rješenja  o  izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća 

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

3.   Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu

      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

4.   Prijedlog odluke  o izmjenama Odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za

      2023.godinu

      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

5.   Prijedlog odluke o izmjenama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada

      Visoko i kapitalnih   ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu

      IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

      IZVJESTILAC: Edin Lopo, predsjednik Komisij

7.   Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća  

      Visoko saziva 2020 – 2024. godina

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

8.   Prijedloga odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika

       i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

9.   Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

      IZVJESTILAC:  Aida Memišević Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP ”

       Visoko”d.o.o. Visoko   

       IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

11.  Prijedlog odluke o dodjeli mandata  predsjedniku  Savjeta Mjesne zajednice Orašac

      IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

12. Prijedloga akata iz imovinsko-pravne oblasti

      Prijedlog  zaključka o ispravci Odluke o zamjeni nekretnina

      IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

14.  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području 

      Grada Visoko u 2022. godini

  IZVJESTILAC: komandir  Policijske stanice Visoko

15. Vijećnička pitanja i inicijative