Rokovi podnošenja zahtjeva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji

Budžetom Grada Visoko predviđena je podrška poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu .

Rokovi podnošenja zahtjeva su slijedeći:

ANIMALNA PROIZVODNJA:

Proizvodnja mlijeka u sistemu otkupa: II kvartal do 10 0.7. 2022.godine; III kvartal    do 10.10. 2022. godine

Pčelarska proizvodnja: do 01.10.2022. godine

BILJNA PROIZVODNJA                       

Plastenička proizvodnja obrt –minimalno 500 m2 plastenika: do 01.07.2022.godine

Plastenička proizvodnja fizička lica – minimalno 300 m2 plastenika: do 01.06.2022. godine

Proizvodnja maline: do  15.11.2022. godine

Proizvodnja jagode na minimalnoj površini jedan  dunum: do.01. 06.2022. godine

OSTALE PODRŠKE

Podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije, priključaka i opreme:     do 01.10. 2022.godine

Incidenti u proizvodnji: do 01.12.2022. godine

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web stranici i Šalter sali Grada Visoko.

OBRAZAC ZAHTJEVA