Sanacija puta u naselju Han Vijer, MZ Goduša

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima uveden je u posao izvođač radova na sanaciji i održavanju lokalnog puta u naselju Han Vijer u Mjesnoj zajednici Goduša.

U pitanju je projekat u kojem su sredstva obezbijeđena iz Programa kapitalnih ulaganja, bit će saniran put u dužini od 370 metara, a ukupna vrijednost radova iznosi 52.903,31 KM.