Sanirana oštećenja koja su stvarala brojne probleme

Nakon niza godina problema s kojima su se suočavali vozači koji su u Donje Moštre dolazili putem ispod propusta, nakon radova realizovan je projekat zamjene rešetki ispod propusta u Donjem Moštru. Uređenjem rešetki i asfaltnog sloja napokon mogu odahnuti svi vozači, kao i pješaci koji koriste ovaj put.