Saopćenje o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021 – 2025. godina

U nedjelju, 13.06.2021. godine na području Grada Visoko provedeni su izbori za članove savjeta svih 26 mjesnih zajednica, za naredne 4 godine.

Na izborima je glasalo 5.250 birača, što je 15,56 % od ukupnog broja birača upisanih u centralni birački spisak za Grad Visoko.

Izborni dan protekao je u skladu sa planiranim izbornim aktivnostima, tako da su biračka mjesta otvorena u 8:00 sati i zatvorena u 16:00 sati.  

Izbore je pratio i veći broj akreditiranih posmatrača ispred političkih subjekata i građana. Na osnovu dostavljenih izvještaja biračkih odbora, Komisija će utvrditi konačne rezultate i uz prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata dostaviti ih Gradskom vijeću u dalju proceduru potvrđivanja.

Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama Grada Visoko se zahvaljuje biračkim odborima na kvalitetno provedenom izbornom procesu, kao i biračima na odzivu.

Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama Grada Visoko