Saopćenje Službe civilne zaštite Grada Visoko o mogućim poplavama

Svjedoci smo da je u prethodnom periodu na području Grada Visoko došlo do izlijevanja rijeka i potoka koje su prouzrokovale materijalnu štetu, kako pravnim licima tako i fizičkim licima. Obzirom da u narednom periodu očekujemo obilne kišne padavine koje će zahvatiti i područje našeg Grada pozivamo sva pravna i fizička lica da u skladu sa zakonskim obavezama preduzmu sve preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava zbog padavina koje su najavljene u narednom periodu, a po prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Apelujemo na sve gradske službe, službe zaštite i spašavanja koje se nalaze u sistemu civilne zaštite Grada Visoko, profesionalnu vatrogasnu jedinicu, da budu u pripravnosti, da stave na raspolaganje sva svoja materijalno tehnička sredstva i opremu kao i ljudske resurse, a sve u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planskim dokumentima zaštite i spašavanja, kako bi bile spremne da pravovremeno reaguju na potencijalno moguće poplave na području Grada Visoko.
Svi navedeni subjekti su dužni odmah, čim primjete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, sve podatke dostave operativnom centru u Službi civilne zaštite Grada Visoko. U nastavku vam donosimo preporuke za postupanje u slučaju poplave.

Mjere za domaćinstva i privredne subjekte u slučaju poplava:

U slučaju poplava pripremljenost može smanjiti štete od poplava i Vama i zajednici. U datom momentu neophodno je znati šta činiti, kako se zaštiti u opasnim situacijama i poučiti svoju djecu kako postupiti. Ne dopustite da se djeca igraju vani ili u blizini rijeka, kanala ili odvoda za vrijeme nevremena. Uklonite stvari iz prizemnih i podrumskih prostorija na višu etažu, isključite komunalije na glavnoj sklopki ili ventilu (struja, voda, plin i dr.), zaštitite stoku i kućne ljubimce.
Tokom noći boravite u prostoriji na višoj etaži ili kod komšija koji imaju višespratni objekat. Pratite vodostaj rijeka i budite spremni na eventualnu evakuaciju. Ostvarite kontakte sa predsjednicima Savjeta mjesne zajednice. Za vrijeme poplava nemojte hodati kroz vodu koja se kreće. Koristite štap za provjeru čvrstoče tla ispred vas. Nemojte voziti u poplavljenom području. Ako vas zarobi voda u vozilu, napustite vozilo što prije. Ako postoji bilo kakva mogućnost bujične poplave , kretati se odmah na više tlo bez čekanja na upute za sklanjanje. Nakon i za vrijeme poplava pratite vijesti da saznate da li je voda za piće ispravna. Izbjegavati poplavne vode koje mogu biti onečišćene uljem, benzinom ili fekalijama iza kanalizacije.
Izbjegavati kretanje kroz vodu, jer voda može biti električni nabijena iz podzemnih ili oborenih električnih vodova/kablova.
Povratak kući samo kada lokalne vlasti potvrde. Budite oprezni prilikom ulaska u stambene prostore, postoje opasnosti od skrivenih šteta, posebno u temeljima. Slušajte upozorenja lokalnih vlasti i pazite na sebe i svoju porodicu.
Primjenjujući ovako predložene mjere lične i uzajamne zaštite umanjiće se štete i vama i lokalnoj zajednici.
Molimo vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći budete razboriti, tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode, a za sve to vam sugerišemo bitne brojeve na području Grada Visoko:
Gradska uprava Visoko 032-732-500,
Služba civilne zaštite 121 ili 032-735-700,
Policijska stanica Visoko 122 ili 032-738-555,
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124

Služba civilne zaštite Grada Visoko