Sastanak o zimskom održavanju puteva na području grada Visoko

Danas je u Gradskoj upravi Visoko održan sastanak sa izvođačima koji su angažovani za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Visoko. Grad Visoko kao naručilac zaključio je sa pružaocima usluga Ugovore o zimskom održavanju javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Gradonačelnik Ganić je istaknuo da se od  izvođača radova na zimskom održavanju očekuje puna profesionalnost i brza reakcija, a sve s ciljem osiguranja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Za održavanje na području Gračanice u dužini od 48,10 km angažovana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o Visoko. U odnosu na prethodnu godinu u ovom dijelu je održavanje povećano za nešto više od 4 km puteva. „Mušinbegović gradnja“ d.o.o je angažovana i za područje Buci i to u dužini putnih pravaca od 39,10 km, što je i u ovom području više za 3,40 km u odnosu na prethodnu godinu.

Odgovorna lica pružaoca usluga su Aziz Avdibegović (061/176-966) i Enhar Mušinbegović (061/697-787). Nadzorno lice uime Grada Visoko za područje Gračanice je Evvel Žutić (032/732-597), dok je nadzorno lice za područje Buci Mahir Karavdić (032/732-592)

Za održavanje na području Donjeg Moštra  u dužini od 65,40 km angažovana je firma „ATLAS – D“ d.o.o Visoko. I ovo područje u odnosu na prethodnu godinu je povećano za nešto više od 5 km putnih pravaca.

Odgovorno lice pružaoca usluga je Jasmin Dlakić (061/136-073), dok je nadzorno lice uime Grada Visoko Almir Osmanbegović (032/732-524)

Za održavanje puteva i trotoara u gradu je angažovano preduzeće JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko. Odgovorno lice je Edin Hindija (061/834-751), a nadzorno lice Evvel Žutić (032/732-597)

Ono što je najvažnije, a što su istakli i predstavnici firmi zaduženih za održavanje puteva, jeste da su potpuno spremni sa mehanizacijom, mašinama kao i potrebnim materijalom za održavanje puteva tokom zimskog perioda i padavina. Iz JKP „Visoko“ su još jednom apelovali na sve građane da tokom padavina obrate pažnju na parkirana vozila, koja im stvaraju dodatne probleme prilikom čišćenja snijega, kao i samog izlaska na teren zbog čišćenja ili posipanja ulica.