Seminar za uzgajivače tovnih brojlera

U saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Grad Visoko organizuje seminar za uzgajivače tovnih brojlera, „Peradarska proizvodnja u ZDK“.

Seminar će biti održan 24.11.2021. godine sa početkom u 11:00h u KC Altindag (Prijeko b.b.).

Dnevni red:

10:30  – 11:00   Registracija učesnika

11:00 – 11:10    Pozdravna i uvodna riječ – INZ

11:15 – 12:00    Dobra farmska praksa; Biosigurnosne mjere na peradarskim farmama

mr.sci.vet. Benijamir Haurdić DVM, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

12:00 – 12:15    Kafe pauza

12:15 – 13:00    Monitoring salmonele na peradarskim farmama; Prof.dr. Tanja Ilić DVM; Institut Vaso Butozan Banja Luka

13:00 – 13:45    Ekološki uticaj peradarskih farmi; Rusmir Goletić DVM; Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

SEMINARU se mogu pridružiti peradari sa farmi tov brojlera i  farmi koka nesilica iz opština, Visoko

Breza,Vareš, Kakanj

UČESNICI SEMINARA TREBA DA POŠTUJU VAŽEĆE  EPIDEMIOLOŠKE MJERE