Sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana za četvrtak 27. oktobar

U Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko pred narednu redovnu sjednicu Gradskog vijeća koja je zakazana za četvrtak, 27.oktobar 2022.godine, sa početkom u 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave.

Utvrđen je i dnevni red 21.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko:

1.   Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu

    IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

3.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

    iz budžeta Grada Visoko i   kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

    IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

4.   Prijedlog odluke o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Visoko

      IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

  5.   Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

      5.1.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 2635 KO Visoko

      5.2.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 3539/1KO Visoko

      5.3.Prijedlog rješenja o  izmjeni Rješenja  Općinskog vijeća , broj:01/1-02-152/15 od   

             21.05.2015.godine o dodjeli građevinskog zemljišta označenog kao k.č.26/4, 26/6 KO Zimča  i 

            k.č.568/5  i k.č.568/8 KO Koložići

      5.4.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za parcele k.č. 4276  

            i  4277 KO Visoko     

      IZVJESTILAC: Hamida Ćatić, p.o.  šef  Odsjeka

6.   Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini javnih 

      preduzeća Grada Visoko za donošenje Statuta javnih preduzeća:      

6.1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

6.2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

6.3. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

7.   Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP   

      “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje članova Odbora  za reviziju 

      JP  “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

8.   Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP   

      “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za izbor i  imenovanje članova Nadzornog odbora 

      JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

9.   Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2022.-  30.06.2022.godine

      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta GradaVisoko za 2021.godinu,

      IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica gradonačelnika   i Suada Koljenović ,

      predsjednica Zdravstvenog  savjeta Grada Visoko

11. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava

      pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica gradonačelnika

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području   Grada  Visoko u

      2021.godini

      IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica gradonačelnika

 13. Vijećnička pitanja i inicijative