Služba za urbanizam: Obavijest za korisnike gradskog građevinskog zemljišta o plaćanju komunalne naknade

Na osnovu člana 31. stav (1)  Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona  (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” , broj 17/08),  člana 11. stav (2) Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Visoko” , broj 12/18) i tačke 2. Rješenja uručenih po osnovu komunalne naknade za 2019. godinu, obavještavamo Vas da ista važe za 2021. godinu te ste dužni postupiti po njima,  obzirom da nije došlo do promjene koeficijenta komunalne naknade.

Imajući u vidu navedeno, a ukoliko nije bilo drugih promjena (promjena površine, namjene, kao i svaka promjena nosioca prava na nekretnini) dužni ste plaćati komunalnu naknadu po Rješenju iz 2019. godine i za ovu godinu. U slučaju da je došlo do neke od pomenutih promjena dužni ste dostaviti dokaz o istoj.

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina