Sutra (petak) privremena zabrana saobraćaja dijelom ulice Donje Rosulje

Uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u dijelu ulice Donje Rosulje od skretanja u ulicu Dahirovac do spoja sa ulicom Branilaca dana 30.12.2022.godine (petak) u vremenu od 07:00 do 17:00 sati radi izvođenja završnih građevinskih radova na podzemnoj garaži objekta „VEMA“.

U periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac iz ulice Donje Rosulje jednosmjernom ulicom Dahirovac do ulice Gornje Rosulje.

Zadužuje se firma „Suša Commerce“ d.o.o Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daju ovlaštene osobe.