Svi kandidati (volonteri) koji su konkurisali bit će primljeni na stručno osposobljavanje

Praksa stručnog osposobljavanja pripravnika – volontera u Gradskoj upravi Visoko, kao i javnim ustanovama i preduzećima nastavljena je i ove godine, ali ovogodišnji konkurs i prijem volontera razlikuje se od dosadašnjih devet. Podsjećamo, tokom prethodnih godina veliki broj mladih i perspektivnih osoba imao je priliku da iskuse svoja teoretska znanja koja nose s matičnih fakulteta te da se osposobljavaju za samostalni rad u službama Grada.

Ove godine na konkurs za prijem, na kojem je bilo otvoreno ukupno 23 mjesta za prijem volontera, pristiglo je preko 50 prijava, a gradonačelnik Mirza Ganić sa svojim saradnicima je uspio da pronađe prostora u budžetu, te je odlučeno da svi oni koji su se prijavili na konkursbudu primljeni i raspoređeni kao volonteri – pripravnici u Gradske službe i javne ustanove i preduzeća.

„Deseta, jubilarna grupa volontera – pripravnika će kompletna biti primljena na stručno osposobljavanje. Uspjeli smo pronaći finansijskog prostora, te odlučili da svim kandidatima ponudimo ovu jedinstvenu priliku. Na ovaj način svi kandidati se kvalitetno pripremaju za tržište rada, a svakako je bitan taj jednogodišnji pripravnički staž, ali i stečeno iskustvo, za koje se nadam da će biti veliko i korisno u budućnosti. Ovom prilikom svim kandidatima koji su primljeni želim mnogo sreće u budućem radu i da ovaj jednogodišnji period iskoriste maksimalno za sticanje iskustva i novih znanja.“ – poručio je gradonačelnik Mirza Ganić.

Sa desetom grupom volontera, brojka stručno osposobljenih osoba koje su odradile pripravnički staž kroz ovaj pozitivni projekat, premašit će 200 osoba.

Primjer Gradske uprave Visoko i gradonačelnika Ganića još je jedna u nizu pozitivnih priča koje posljednjih mjeseci stižu iz Visokog. U prethodnom periodu svi učenici osnovnih i srednjih škola koji su zadovoljili uslove konkursa dobili su stipendije, a iz Gradske uprave čekaju završetak dodjela kantonalnih stipendija studentima, nakon čega će svi visočki studenti koji se ne nađu na spisku stipendija Zeničko-dobojskog kantona, dobiti stipendije od Grada Visoko.

SPISAK PRIMLJENIH VOLONTERA PO STRUČNOJ SPREMI:

Pripravnik – volonter – diplomiranipravnik

1.      Adna Česović

2.      Adi Ahmetaš

3.      Emina Jusufović

4.      Amina Semić

5.      Elmedina Halilović

6.      Harisa Kaplan

7.      Anela Rizvan

8.      Belma Buko

9.      Jasmina Sokolović

10.   Aida Omanović

Pripravnik – volonter- diplomirani ekonomista

1.      Tarik Zukić

2.      Atifa Avdagić

3.      Esmeralda Kaplan

4.      Hasib Mimić

5.      Anida Hadžiahmetović

Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer arhitekture

1.      Emina Burić

Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija

1.      Lejla Ahić

2.      Nihada Begić

3.      Jasna Česa-Mekanić

4.      Tarik Trako

5.      Esma Kubat

6.      Harun Genjac

Pripravnik – volonter – bachelor uprave

1.      Nermina Šabić

2.      Melina Avdibegović

3.      Amira Hrnjić

Pripravnik – volonter – bachelor socijalnog rada i dipl.socijalni pedagod

1.      Nejra Hadžić

2.      Adna Zerdo

Pripravnik – volonter – bachelor mašinstva

1.      Tarik Zerdo

2.      Šeherzada Omerović

Pripravnik – volonter – bachelor sigurnosnih i mirovnih studija

1.      Lejla Smajlović

2.      Malik Mahmić

3.      Amina Fazlić

4.      Belma Šabanović

Pripravnik – volonter – komparativne književnosti i bibliotekarstva

1.      Amina Tatar

2.      Ilma Karavdić

3.      Amina Amidžić

4.      Ema Sarač

Pripravnik – volonter – bachelor žurnalista

1.      Dženeta Lopo

2.      Nudžejma Trako

3.      Ivana Dusper

Pripravnik – volonter – bachelor poljoprivrede

1.      Edina Šabanović

2.      Velida Hajduković

3.    Enijad Dervić

4.      Adisa Muslić

5.      Anesa Sirćo

6.      Almedina Smailagić

7.      Emina Muslić

Pripravnik – volonter – bachelor arheologije

1.      Jasmina Omerbegović

Pripravnik – volonter – diplomirani sociolog i bachelor sociologije

1.      Tarik Džafić

2.      Amina Salkić

Pripravnik-volonter MA biologija-ekologija

1.      Adela Mahmutspahić-Ismić

Pripravnik – volonter – bachelor kriminalistike

1.      Melika Česović