U četvrtak 27.01.2022.godine 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

Sjednica će se održati:
27.01.2022. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati.

D N E V N I    R ED

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko” Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 3. Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko
  IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području Grada Visoko za 2022.godinu
  IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti
  5.1 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine k.č. 1613/E2 KO Visoko
  5.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za gradnju Medžlisu Islamske zajednice Visoko
  IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 6. Prijedlog odluke o dodjeli mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Orašac
  IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika
 7. Prijedlog odluke o organizaciji službi Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić
 8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o onutrašnjoj organizaciji službi Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Cjenovnika roba i usluga JP ”Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
  IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na smanjenje cijene gasa za domaćinstva
  IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 11. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021.godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 12. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

 1. Komisija za izbor i imenovanja 24.01.2022.god 14:00 sati
 2. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 24.01.2022.god 15:00 sati
 3. Komisija za društvene djelatnosti 24.01.2022.god 15:30 sati
 4. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 25.01.2022.god 15:00 sati
 5. Komisija za statut i propise 25.01.2022.god 15:30 sati

MATERIJAL