U četvrtak 31.03.2022.godine 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:
O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko
saziv 2020 – 2024 godina održati:

Sjednica će se održati:
31.03.2022. godine (četvrtak) u velikoj sali Gradskog vijeća, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R ED

 1. Izvod iz zapisnika sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu
  IZVJESTILAC: Belma Čengić-Karavdić, šef Odsjeka za finansije
 3. 3.1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz
  Budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu
  3.2. Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korišćenja šuma
  IZVJESTILAC:Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika
 4. Prijedlozi programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu:
  4.1.Prijedlog programa podrške poljoprivredne proizvodnje
  4.2.Prijedlog programa podrške biznisu, privrednicima i obrtnicima
  4.3.Prijedlog programa podrške razvoju turizma
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o.pomoćnica Gradonačelnika
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko
  IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
  6.1. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju lokalnog puta
  Arnautovići -Poriječani
  6.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponude za pravo preče kupovine za k.č 855 i
  k.č. 860 KO Buci
  IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 7. Prijedlozi odluka o Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:
  7.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko
  7.2. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
  7.3. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Visoko
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 8. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu
  gradskih službi uprave u 2021. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i
  vanupravnih predmeta u 2021. Godini
  IZVJESTILAC: Gradonačelnik i pomoćnici Gradonačelnika
 9. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2021. godini
  IZVJESTILAC: Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Belma Čengić-Karavdić, šef Odsjeka za finansije
 11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Hamida Ćatić, sekretar Komisije
 12. Vijećnička pitanja i inicijative
  Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.
  Napomena: Molim Vas da poštujete raspored sjedenja u velikoj sali Gradskog vijeća, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.
  Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:
Red. BrKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju          29.03.2022.god  15:00 sati
2.Komisija za društvene djelatnosti       29.03.2022.god          15:30 sati
3.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja        30.03.2022.god14:30 sati
4.Komisija za statut i propise    30.03.2022.god15:30 sati

Materijal:
https://www.dropbox.com/sh/cp4nvp7cexusahc/AACDKCvhEav-Lxp3rkIBkKgva?dl=0