U četvrtak i petak (25. i 26.11.2021.) svečana i redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

U Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko na kojoj je utvrđen termin, kao i tačke dnevnog reda 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko. 12. redovna sjednica na rasporedu je u petak, 26.novembra sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave, dok je dan ranije, u četvrtak 25.novembra sa početkom od 11:00 sati u Kulturnom centru „Altindag“ na rasporedu Svečana sjednica povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Dnevni red 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko:

1.   Izvod iz zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Prijedlog statuta Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Emir Džafić predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar

      Gradskog vijeća Visoko

3.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

4.   Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2021-30.09.2021.godine

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

5.   Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

6.  Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

7.   Nacrt odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnik

8.   Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko KTK” Visoko

 IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

9.   Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko KTK” Visoko

      IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

10. Prijedlog odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području  na području Grada Visoko

      IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnika

11. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti: 

     11.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 391 KO Gorani

      11.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 32 i  k.č.78/2  KO Gorani

     11.3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine  k.č 1739/2 KO Visoko

       IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

13. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za

akademsku 2020/2021.godinu

      IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

14. Prijedlog zaključka  o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu  po projektu ”Čist zrak u Gradu Visoko”

       IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

15.  Prijedlog zaključka o potvrđivanju odluke predstavnika-punomoćnika Grada Visoko u skupštinama javnih   preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko o davanju saglasnosti na poslovnike    o   radu nadzornih   odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko    

IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

16.  Vijećnička pitanja i inicijative