U četvrtak i petak privremena zabrana saobraćaja kroz Gračanicu

Na osnovu člana 13. stav 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13),  člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22),  po službenoj dužnosti, Gradonačelnik     d o n o s i:

R  J  E  Š  E  NJ  E

1.  Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora – Sanacija i održavanje lokalnog puta Gračanica do Goruše,  uvodi se zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na dionici  ceste Gračanica – Goruša, kroz naselje Gračanica i to:

– u četvrtak 30.03.2023. godine privremena zabrana saobraćaja,  u periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac Breza – Prhinje – Goruša koji će biti prohodan za sva vozila od 10:00 sati i

– u petak 31.03.2023. godine, potpuna obustava saobraćaja.

2.  Zadužuje se izvođač radova “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07). Poslije isteka obustave saobraćaja i izvođenja radova, izvođač radovja je dužan ukloniti s javne ceste ostatke materijala, sredstva za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete postavljene za vrijeme trajanja obustave.