U Gradskoj upravi Visoko održan sastanak na temu izrade novih etičkih kodeksa

U Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je održan zajednički sastanak Komisije za statut i propise i Etičke komisije Gradskog vijeća Visoko, kojem je prisustvovao i službenik za demokratski razvoj terenskog ureda OSCE-a Travnik, Mladen Marjanac. Pošto je u posljednje vrijeme OSCE održao radionice u općinama i gradovima u ZDK i SBK na temu izrade novih etičkih kodeksa, predstavnik OSCE-a je na poziv Gradske uprave stigao na sastanak u Visoko.

Na sastanku sam prenio iskustva OSCE-a i predloženi model koji je pripremljen i predočen organima uprave, a razgovarali smo o tome šta Gradska uprava Visoko može učiniti po pitanju usklađivanja svojih namjera u vezi izrade etičkog kodeksa sa ovim modelom koji je predložen. Sam model predstavlja zajednička mišljenja međunarodnih organizacija u BiH u standardima koje trebaju same lokalne uprave da dostignu kako bi kodeks bio u primjeni. Prethodni etički kodeks je bio dobar, a kroz ovaj je predviđena i potreba za regulisanje procesa nadzora i upravljanja nad primjenom etičkog kodeksa. – kazao je predstavnik OSCE-a Mladen Marjanac.

Na prethodnoj sjednici Komisije za statut i propise GV Visoko inicirane su određene promjene koje su došle od misije OSCE-a u BiH.

Cijeneći činjenicu da etički kodeks u GV Visoko datira još iz 2006.godine ukazala se potreba za njegovom doradom i usklađivanjem sa trenutnim propisima na višim nivoima, ali i odredbama i preporukama OSCE-a i drugih međunarodnih institucija u BiH. Ovim kodeksom ćemo nastojati dodatno urediti kodekse ponašanja vijećnika na sjednicama, ali i općenito kao izabranih javnih zvaničnika. – kazao je Almir Ljeskovica, predsjednik Komisije za statut i propise.

Cilj sastanka je unapređenje samog kodeksa Etičke komisije GV Visoko.

Razmatrali smo tekstualni dio kodeksa, kao i njegovu praktičnu primjenu, dali smo prijedloge, izmjene, a sve s ciljem da dođemo do što boljeg modela etičkog kodeksa i njegove što bolje primjene u praksi. – kazao je predsjednik Etičke komisije GV Visoko, Elvir Špiodić.