U ponedjeljak 27.12.2021.godine 13.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na 11.sjednici Kolegija Gradskog vijeća Visoko utvrđeni su termin i dnevni red 13.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko koja će biti održana u ponedjeljak (27.12.2021.godine) sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko.

DNEVNI RED 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

1.     Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.     Prijedlog  budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu

          IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

3.     Prijedlog  Odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu

          IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

4.     Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i  kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

          IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnika

5.     Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2022.godinu

          IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnika

6.     Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko   za 2022. godinu

         IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnika

7.     Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog  kantona na području Grada Visoko za 2022. godinu

         IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnika

8.     Prijedlog Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

               IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

9.     Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

               IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

10.     Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

11.     Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

               IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

12.     Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

               IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica gradonačelnika

13.     Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022. godinu

          IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog  vijeća Visoko                                        

14.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o održavanju i  korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Visoko

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef odsjeka za privredu

15.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za promjenu cijene gasa

          IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica gradonačelnika

16.     Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za povlačenje tužbe protiv JP “ Veterinarska stanica” d.o.o Visoko

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef odsjeka za privredu

17.     Prijedlog Zaključka o davanju  ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u skupštini JP  “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko za održavanje vanredne skupštine

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef odsjeka za privredu

18.     Vijećnička pitanja i inicijative