U srijedu 30.11.2022.godine 22. redovna sjednica GV Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 22. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 30.11.2022. godine (srijeda) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED
1.    Izvod iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2.    Nacrt  budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu

     IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

3.    Nacrt odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2023.godinu

     IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

4.    Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2022. – 30.09.2022.godine

       IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

5.    Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne odbore      javnih preduzeća i upravne

       odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini  plaća za  direktore   javnih preduzeća i

       javnih ustanova Grada Visoko

       IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog odluke o utrđivanju radnih mjesta u gradskom organu uprave Grada Visoko

      sa radnim stažom u uvećanom trajanju

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

7.   Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

8.   Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2021.godini

    IZVJESTILAC:Leila Omerbegović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9.   Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Materijal za sjednicu možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/z7jxxonki4v2wiw/AAAxjCX8x7vw3lDyEHyUjAEUa?dl=0