U toku preventivna sistematska deratizacija

U periodu od 01.12. do 20.12.2021.godine na području grada Visoko će biti provedena obavezna preventivna sistematska deratizacija.

Već je u toku deratizacija gradskih institucija i ispostava sa pripadajućim vanjskim površinama, te objekata gradskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, podruma, tavana, magacinskog prostora, garaža, otvorenih i zatvorenih odlagališta otpada, prostora za skladištenje i pripremu hrane, te dvorišta i parkova, a do 16.12.2021.godine predviđena je i deratizacija javnih i zelenih površina u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja), kao i nezvaničnih (neorganiziranih) odlagališta otpada – smetljišta. Vrši se i deratizacija individualnih stambenih zgrada u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja.

Važno je napomenuti da će deratizacijom biti obuhvaćena i područja koja su bila poplavljena u prethodnom periodu, i to područje Prijekog, „Sicilija“, Zbilje i dijelovi u ulici Musala.

Deratizaciju provodi JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica.