U toku ugradnja sekcionih vrata na Vatrogasnom domu

Godinama je tokom zime na garažama Vatrogasnog doma prisutan problem sa zatvaranjem željeznih vrata, jer se vrlo često dešava da se usljed hladnoće zbog devijacije betonske podloge vrata ne mogu otvoriti ili zatvoriti. I jedno i drugo je problem. Nemogućnost otvaranja vrata onemogućava brzu reakciju na terenu, a zatvaranja povećava potrošnju toplotne energije, jer se usljed niske temperature prostor u kojem su smještena vatrogasna vozila mora održavati toplim kako se voda u cisternama ne bi zaledila.

Shodno navedenom realizacija ovog projekta je od posebnog interesa za sve građane, jer njime povećavamo brzinu djelovanja vatrogasne profesionalne jedinice prilikom zaštite ljudi i materijalnih dobara, ali i štedimo toplotnu energiju. Vrijednost projekta je 28.811,25KM.

Pored funkcionalnosti, ugradnja sekcionih vrata osigurat će i bolji estetski izgled Vatrogasnog doma, što se uklapa u viziju boljeg Visokog.