U toku uređenje mobilijara u Lukama

Nakon upućene inicijative zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Nevzete Begić nadležne službe su započele aktivnosti na popravci uništenih klupa za sjedenje, njihovoj zamjeni, a u narednom periodu će biti riješen i probleme sa česmom na spomen obilježju koje se nalazi u naselju Luke.